Graminor logo

ENGVEKSTER

ENGVEKSTER

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU)?prosjekter? sammen med nasjonale og internasjonale akt?rer. Dette for ? initiere og utl?se forskning og?utvikling der vi har behov for kunnskap og?for ? utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene. I forhold til?forskning??som er relatert til?utvikling av nye sorter for korn er Graminor involvert i f?lgende prosjekter:??

?

Varighet 2016 - 2019 | KIL (Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket)

Grovf?r 2020

Grovfor 2020 er et samarbeidsprosjekt?mellom femten organisasjoner og firmaer, og?har som?m?l ? forbedre kvalitet og?avling, og??ke bruken av grovf?r i norsk melke- og kj?ttproduksjon med 20?prosent i l?pet av prosjektperioden.

GROVFORNETT.NO? | BONDEVENNEN.NO??| TINE.NO

?

Varighet 2017 - 2021 | H2020

Breeding Forage and Grain Legumes to increase EU's and China's protein self-sufficiency (EUCLEG)

Det strategiske m?let med EUCLEG er ? redusere Europas og Kinas avhengighet av proteinimport, ved ? utvikle effektive foredlingsstrategier for engbelgvekster (luserne og r?dkl?ver) og belgvekster (erter, b?nner og soya).

EUCLEG.EU??| NMBU.NO

?

Varighet 2016-2019 | NFR 255428

Genomic Tools for improving yield and forage quality in timothy (Phleum pratense L.)?(GenSelTim)

Genomiske verkt?y for forbedret avlings- og f?rkvalitet i timotei.

F?r av timotei er en av de viktigste innsatsfaktorene i norsk landbruk og nye og forbedrede sorter som er tilpasset et framtidig klima er viktig for ?konomien i norsk melke- og kj?ttproduksjon. Prosjektet har som m?l ? utvikle verkt?y som er n?dvendig for ? implementere genomisk seleksjon (GS) i timoteiforedlingsprogrammet?ved Graminor.

FORSKNINGSRADET.NO?| CRISTIN.NO

?

Varighet 2011 -2020

PPP for pre-breeding in perennial ryegrass (Lolium perenne L.).

Pre-breeding i engelsk raigras (Lolium perenne) (PPP).

NORGEN?|? AARHUS UNIVERSITET.DK

?

Varighet 2013-2017 | NFR 225019

Increased seed yield of Norwegian grown red clover (Trifolium pratense) by improved pollination by bumblebees and honeybees (PolliClover).

Bedre pollinering av r?dkl?ver (Trifolium pratense).

FORSKNINGSRADET.NO?

?

Varighet 2015-2018 | NFR 244226

FR?AVLITAGO: Safe seed supply of ‘Litago’ and future Norwegian cultivars of white clover (Trifolium repens L.).

FR?AVLITAGO: Sikker?fr?forsyning av "Litago" og fremtidige norske sortar av kvitkl?ver (Trifolium repens L.).

FORSKNINGSRADET.NO

?

Varighet 2011-2015 | NMBU /GRAMINOR

Improving seed yield potential in tetraploid red clover (Trifolium Pratense L.) - N?rings Phd.

The main objective of this Project is to develop physiological genetic and molecular knowledge, tools and germplasm for the breeding of new improved tetraploid red clover With enhanced seed yield potential.

?


Del p? Facebook
cá cược euro sitemap Freeonline link vao sbobet onlineslots Slot Machine 1XBETsports 12betslot Slot online
www.itjie.com/hotpo/11r7n| www.hotelw88th.com| www.avcomprojecson.com| www.lovew88th.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbmgy/dvf3/| www.clock-music.net| www.jiudianzhaopin.com/bbb/sitemap.htm| www.thefitnesspreneur.com| www.w88guide.com| www.jiudianzhaopin.com/viperw/335.html| www.390912770.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbrx1dj.html| www.thefitnesspreneur.com| www.rukkidenor.com| www.esportessencial.com| www.homesofsurrey.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbfg/6080.html| www.apprenticereview.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbzd3pl.html| www.jiudianzhaopin.com/bbbqw/hlt.html| www.itjie.com/bbsqa/wmto.html| www.itjie.com/bbsf/xfrn.html| www.w88guide.com| www.francisorphe.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbrx1dj.html| www.orchardsweaters.com| www.jiudianzhaopin.com/vip7htl9.html| www.jiudianzhaopin.com/bbbvn75j.html| www.greenfieldtours.com| www.yeshanlan.com| www.oracleucmexperts.com| www.w88edu.com| www.shimi2zumba.com| www.centurier.com| www.itjie.com/hottw/519.html| www.higo-gravure-flexo.com| www.w88wth.org| www.onnenlinshncn.com| www.jiudianzhaopin.com/viprx1dj.html| www.jiudianzhaopin.com/viperw/404.html| www.hijabistyles.com| www.jiudianzhaopin.com/vipcs/sinx|